Polityka prywatności

1. Pojęcia używane w polityce prywatności

 1. Excellence – Excellence Spółka Akcyjna, KRS 0000427300, NIP 7331312783, zwana dalej również: „Administratorem”.
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Plik cookie– Niewielki plik zapisywany na komputerze użytkownika, w którym przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. Pliki cookie mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną dla dostosowania treści do preferencji użytkownika.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Serwisy – serwisy internetowe należące do Excellence, w ramach których Administrator świadczy usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: www.excellence-sa.com,www.sklep.syropy.eu oraz www.b2b-syropy.eu 
 6. Sklep internetowy– sklep pod adresem www.b2b-syropy.eu 
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwisy należące do Excellence
 8. Klient – użytkownik zarejestrowany składający zamówienia w sklepie internetowym reprezentujący działalność gospodarczą. 

2. Administrator

 1. Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu w rozumieniu RODO jest Excellence Spółka Akcyjna  z siedzibą w Lipa 20a, 95-010 Stryków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000427300.

  E-mail: biuro@syropy.eu

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane

Excellence przetwarza dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub zamówienia produktów w sklepie internetowym takie jak:

 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Firma
 4. Kod pocztowy
 5. Miejscowość wraz z ulicą i numerem posesji/mieszkania
 6. Kraj
 7. Numer telefonu kontaktowego
 8. Adres e-mail

Excellence przetwarza także dane osobowe podane przez Użytkownika podczas zapisywania się na newsletter takie jak: adres e-mail

Ponadto, Excellence przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego takie jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Excellence może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. realizacji zamówień w sklepie internetowym pod adresem www.b2b-syropy.eu – podstawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. prowadzenia dokumentacji rachunkowej związanej z zawieranymi umowami sprzedaży – podstawą przetwarzania jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  4. komunikacji z Klientem – podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta,
  5. informowania o statusie zamówienia – podstawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);,
  6. przesyłania newslettera, jeśli Klient wyraził chęć jego otrzymywania – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Excellence polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego towarów i usług,
  7. udzielenia odpowiedzi na zapytania zgłaszane przez formularz kontaktowy – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Excellence polegający na prowadzenie marketingu bezpośredniego towarów i usług,
  8. uczestnictwa w konkursach organizowanych w Serwisie – podstawa przetwarzania danych będzie każdorazowo wskazana w Regulaminie konkursu.

5. Udostępnianie danych osobowych klienta

Przekazujemy dane osobowe Klienta(imię, nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy)  firmie kurierskiej w celu realizacji dostawy, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne.

6. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Administrator przechowuje przez okres posiadania konta w Serwisie. Po usunięciu konta dane zostają usunięte z baz danych Serwisów.

Dane osobowe Użytkowników niezarejestrowanych są przechowywane w historii zamówień. Dane osobowe są przechowywane przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących przechowywania dokumentacji rachunkowej.

7. Prawa klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator zapewnia realizację uprawnień wskazanych poniżej. Klient może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania drogą mailową na adres sklep@syropy.eu lub przez formularz kontaktowy na stronie www.b2b-syropy.eu, które to żądanie będzie rozpoznane niezwłocznie, w godzinach urzędowania Excellence.

 1. Klient ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy jego dane osobowe
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.
 3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika.
 4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Po zgłoszeniu żądania usunięcia danych osobowych i  jego realizacji nie będziemy mogli świadczyć usług z udziałem danych osobowych. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
 5. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli klient zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia nie będziemy wykorzystywać jego danych.
 6. Prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawy, aktualizacji.
 7. Prawo przekazania danych osobowym przez Excellence innemu administratorowi na życzenie Klienta.
 8. Klient może zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 9. Jeżeli Klient uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Czas realizacji Zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji, aż do wysłania zamówionych towarów ze Sklepu internetowego . Termin realizacji Zamówienia wynosi:
  1. w odniesieniu do przesyłek, co do których Klient wybrał formę płatności za pobraniem , – 2 dni robocze od momentu przyjęcia zamówienia;
  2. w odniesieniu do przesyłek, co do których Klient wybrał formę płatności przelewowej na konto sklepu lub kartą płatniczą – 2 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty.

9. Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Żaden z plików cookie używanych przez Serwis, nie zawiera informacji osobistych i nie może posłużyć do identyfikacji konkretnego Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Sekcja „pomoc” w przeglądarce najlepiej opisze jak wyłączyć i skasować pliki cookie. Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

10. Organizacja konkursów

Do każdego organizowanego przez Serwis konkursu tworzony jest regulamin i zostaje udostępniony w Serwisie.

11. Zmiany w polityce prywatności i cookies

Administrator zastrzega sobie zmiany w Polityce Prywatności i Cookies stosownie do zmian prawnych RODO oraz informatycznych. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie internetowej www.excellence-sa.com oraz www.sklep.syropy.eu jak również na b2b-syropy.eu

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl